PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON VĂN HỘI
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Phạm Thị Mài13-24ThA+
2Bùi Thị Hà25-36ThA+
3Lê Thị Huê25-36ThB+
4Nguyễn Thị Hạnh3-4TA+
5Trần Thị Tho3-4TB+
6Phạm Thị Dịu4-5TA+
7Nguyễn Thị Phượng4-5TB+
8cuong5-6TA+
9Bùi Thị Tỳ5-6TA+
10Bùi Thị Thập5-6TB+